Nội chính

Tạm dừng việc báo cáo Quốc hội về việc thi hành Luật Thủ đô

VOVVN - VOV.VN -Quốc hội vừa bấm nút thông qua Nghị quyết của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, tạm dừng việc báo cáo Quốc hội về việc thi hành Luật Thủ đô.

27/11/2019
27/11/2019 |  VOVVN
Nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Định bị kỷ luật cảnh cáo
27/11/2019 |  VOVVN
Đồng ý thí điểm chính quyền đô thị ở Hà Nội, không có HĐND phường
27/11/2019 |  VOVVN
Hội thảo khoa học phát huy vai trò nòng cốt của quân đội anh hùng
27/11/2019 |  VOVVN
Ông Nguyễn Tấn Đức giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi
27/11/2019 |  VOVVN
Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai