Nội chính

Thường vụ Quốc hội băn khoăn vì giá SGK cao hơn sau khi xã hội hoá

VOVVN - VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đặt vấn đề khi thảo luận về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

16/05/2020
16/05/2020 |  VOVVN
Quốc hội sẽ miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ và bà Nguyễn Thanh Hải
16/05/2020 |  VOVVN
Đà Nẵng thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, phường
16/05/2020 |  VOVVN
Công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
16/05/2020 |  VOVVN
Làn gió mới từ việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương ở Lào Cai
15/05/2020 |  VOV1
Sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội để tăng chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội (15/5/2020)