Thời sự

THỜI SỰ 18H CHIỀU 06/2/2023: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

VOV1 - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Bộ Chính trị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước<br>- Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36 về...

17 phút trước
1 giờ trước |  VOV1
Cần có giải pháp đột phá để hỗ trợ doanh nghiệp (06/2/2023)
1 giờ trước |  VOV1
Gần 1000 người tham gia hiến máu tại buổi khai mạc Lễ hội Xuân hồng (06/2/2023)
1 giờ trước |  VOV1
Không đạt được yêu cầu tín nhiệm sẽ bị miễn nhiệm (06/2/2023)
1 giờ trước |  VOV1
Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực (06/2/2023)
1 giờ trước |  VOV1
Thí điểm đưa lao động kỹ thuật cao đi làm việc tại Đức trong một số ngành nghề (06/2/2023)