Tâm sự - Tình yêu

Giảm ham muốn ở nam giới - Làm sao khắc phục?

VOV2 - [VOV2] - Một nghiên cứu năm 2019 với hơn 12.000 nam giới 45 tuổi cho thấy, cứ 20 người báo cáo thì có 1 người ham muốn tình dục thấp hoặc rất thấp. Liệu có...

3 ngày trước
25/09/2022 |  VOV2
Rượu có giúp “chuyện ấy” thăng hoa?
25/09/2022 |  VOV2
Những nguyên nhân khiến vợ chồng chán sex
24/09/2022 |  VOV2
Những nguyên nhân khiến vợ chồng chán sex
23/08/2022 |  VOV2
Chat sex - đi đêm lắm, có ngày gặp "nguy"
03/08/2022 |  VOV2
Thận yếu thì "chuyện ấy" có yếu theo?