Văn bản liên quan

Lãnh đạo chúc Tết cán bộ, người lao động một số đơn vị trong Đài

R&D - Trong không khí đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, trong 2 ngày 15, 16/2, lãnh đạo Đài TNVN đã đi chúc Tết, động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên,...

23/02/2024
27/10/2022 |  R&D
Quyết định số 3556/QĐ-TNVN ngày 30 tháng 12 năm 2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đài Tiếng nói Việt Nam
27/10/2022 |  R&D
Quyết định số 2660/QĐ-TNVN ngày 30 tháng 9 năm 2021 về việc thành lập Ban xây dựng Đề án chuyển đổi số Đài TNVN