VOV1 - Ban thời sự
VOV2 - Ban văn hóa - xã hội
VOV3 - Ban âm nhạc
VOV4 - Ban dân tộc
VOV5
VOV6 - Ban Văn học - Nghệ thuật
VOV giao thông HCM
VOVGT Hà Nội
Mê Kông
VOVTV - Kênh truyền hình
Chương trình phát sóng