Khoa học - Công nghệ

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ phòng, tránh thiên tai- yêu cầu từ thực tiễn (16/9/2023)

VOV1 - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ phòng, tránh thiên tai - yêu cầu từ thực tiễn <br> - Ứng dụng công nghệ vệ tinh trong dự báo sản xuất nông nghiệp

2 ngày trước
12/09/2023 |  VOV1
Ứng dụng công nghệ gắn với truy xuất nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp (9/9/2023)
05/09/2023 |  VOV1
Đầu tư công nghệ để gia tăng giá trị nông sản Việt (2/9/2023)
05/09/2023 |  VOVVN
Elon Musk sẽ giúp nâng tầm tính năng này trên iPhone
05/09/2023 |  VOVVN
Tin không vui cho người dùng MacBook Pro 2017 Touch Bar
03/09/2023 |  VOVVN
iPhone 16 sẽ có thay đổi quan trọng công nghệ sản xuất