TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG (R&D)

Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hàng Bông - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 84-24-62727117 -|- 84-24-39781923

Website: https://vov.gov.vn
Email: trungtamrd@vov.vn
Nhập mã xác nhận

Nhập lại