Chuyển Đổi Số

Lãnh đạo chúc Tết cán bộ, người lao động một số đơn vị trong Đài

R&D - Trong không khí đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, trong 2 ngày 15, 16/2, lãnh đạo Đài TNVN đã đi chúc Tết, động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên,...

23/02/2024
17/07/2023 |  R&D
Chuyển đổi số báo chí phải bắt đầu từ thay đổi tư duy
27/10/2022 |  R&D
Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trên thế giới và các giải pháp chuyển đổi số tại Việt Nam
27/10/2022 |  R&D
Thách thức của phát thanh trên con đường chuyển đổi số
27/10/2022 |  R&D
Phát triển nền tảng phát thanh số, truyền hình số Quốc gia
27/10/2022 |  R&D
Chuyển đổi số giúp báo chí đáp ứng tốt nhu cầu của công chúng