Nội chính

Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam

VOVVN - Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

27/11/2019
27/11/2019 |  VOVVN
Văn phòng Quốc hội,TANDTC bổ nhiệm nhân sự mới
26/11/2019 |  VOVVN
Triển khai quyết định nhân sự của Bộ Quốc phòng
26/11/2019 |  VOVVN
Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới
26/11/2019 |  VOVVN
Quốc hội họp phiên bế mạc, quyết việc bỏ HĐND cấp phường ở Hà Nội
26/11/2019 |  VOVVN
Bộ Quốc phòng điều động nhân sự về Tổng cục Chính trị