Nội chính

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua góc nhìn của các Đại biểu Quốc hội (17/4/2020)

VOV1 - Cách mạng công nghiệp 4.0 và những ảnh hưởng của công nghệ mới sẽ mang lại cả cơ hội lẫn thách thức tới vấn đề việc làm ở Việt Nam. Để nắm bắt được cơ...

17/04/2020
17/04/2020 |  VOVVN
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh
17/04/2020 |  VOVVN
Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ
16/04/2020 |  VOVVN
Xem xét thành lập 3 thị xã thuộc Thanh Hóa, Bình Định và Phú Yên
16/04/2020 |  VOV1
Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (16/4/2020)
16/04/2020 |  VOVVN
Hà Nội sắp xếp, sáp nhập, giản thể, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp