Nội chính

Thủ tướng gợi ý tên bộ mới: "Bộ Truyền thông và Kinh tế số"

VOVVN - VOV.VN - Thủ tướng đưa ra gợi mở này tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

30/12/2019
30/12/2019 |  VOVVN
Khởi động Chương trình đào tạo 100 chuyên gia Chính phủ điện tử
27/12/2019 |  VOVVN
Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ
29/12/2019 |  VOVVN
Muốn làm tốt công tác nội chính, phải có đủ liêm chính
29/12/2019 |  VOVVN
Trưởng ban Nội chính TƯ: Hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng thấp
28/12/2019 |  VOVVN
Năm 2019 Ban Nội chính TƯ đẩy nhanh điều tra, xét xử nhiều vụ án