Nội chính

Đảng viên ủng hộ Quảng Ninh bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội

VOVVN - VOV.VN - Các Đảng viên đã có những đánh giá tích cực về việc Tỉnh ủy Quảng Ninh tiên phong đề nghị được thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội.

10/06/2020
10/06/2020 |  VOVVN
Đại hội Đảng Cơ quan Tổng cục Chính trị cần thực sự mẫu mực về mọi mặt
10/06/2020 |  VOVVN
Phải xử lý nghiêm đơn vị đưa lao động đi xuất khẩu “chui”
10/06/2020 |  VOVVN
Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết và Luật Giám định tư pháp sửa đổi
10/06/2020 |  VOVVN
Quảng Ninh đề nghị bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy: Bước tiến mới
10/06/2020 |  VOV1
Những giải pháp hồi phục kinh tế sau dịch covid-19 (10/6/2020)