Nội chính

Thủ tướng: Phải chống virus Covid-19 và “virus trì trệ“

VOVVN - VOV.VN -Thủ tướng nhấn mạnh phải chống hai loại virus, một là Covid-19 (nCoV), hai là “virus trì trệ”, không làm việc, lấy lý do dịch bệnh để không hành động.

12/02/2020
12/02/2020 |  VOVVN
Quyền Cục trưởng QLTT Hải Dương mắc nhiều sai phạm
12/02/2020 |  VOVVN
Thủ tướng: Khả năng đột phá xây dựng Chính phủ điện tử là cao
12/02/2020 |  VOVVN
Thủ tướng: Làm tốt Chính phủ điện tử góp phần ngăn ngừa virus Covid-19
12/02/2020 |  VOVVN
Công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng
12/02/2020 |  VOVVN
Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình