Tin hoạt động VOV

“Muôn vàn tình thương yêu” - Chương trình nghệ thuật đặc biệt dâng Bác

R&D - Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, đây là chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh giá trị trường tồn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

25/09/2019
25/09/2019 |  R&D
VOV đã sẵn sàng cho chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“
25/09/2019 |  R&D
“Muôn vàn tình thương yêu” - Chương trình nghệ thuật đặc biệt dâng Bác
25/09/2019 |  R&D
VOV đã sẵn sàng cho chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“
25/09/2019 |  R&D
Toàn cảnh Chương trình chính luận - nghệ thuật đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“
25/09/2019 |  R&D
Xúc động lễ ra mắt cuốn sách “Nhà báo liệt sĩ Tô Chức”