Tin hoạt động VOV

Trao tặng thưởng 15 tác phẩm lý luận, phê bình Văn học Nghệ thuật

R&D - Hội đồng quyết định tặng thưởng cho tổng số 15 tác phẩm, trong đó, mức A: 4 tác phẩm; Mức B: 6 tác phẩm; Mức C: 5 tác phẩm...

25/09/2019
25/09/2019 |  R&D
VOV trên lĩnh vực Hợp tác quốc tế - Dấu son của phát triển
25/09/2019 |  R&D
35 năm công tác Hợp tác quốc tế của Đài TNVN Hợp tác quốc tế thúc đẩy phát thanh Việt Nam phát triển
25/09/2019 |  R&D
test 123
25/09/2019 |  R&D
Ngàn năm mây trắng“: Sự hòa quyện của Cải lương, Chèo, Xẩm và ca Huế
25/09/2019 |  R&D
Đài GFN (Hàn Quốc) sẽ tăng thời lượng phát sóng tiếng Việt