Nội chính

Chưa bầu Phó Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7

VOVVN - VOV.VN - Quốc hội chưa tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội. Khi cơ quan có thẩm quyền giới thiệu, Quốc hội sẽ kiện toàn theo quy định.

19/05/2024
19/05/2024 |  VOVVN
Dự kiến 5 lĩnh vực trình Quốc hội lựa chọn chất vấn tại Kỳ họp thứ 7
18/05/2024 |  VOVVN
Thông báo Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
18/05/2024 |  VOVVN
Hình ảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII
18/05/2024 |  VOVVN
Bước khởi đầu quan trọng định hướng xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV
17/05/2024 |  VOVVN
Quân đoàn 2 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất