Nội chính

Nghị định 55/2024: Công khai người bán hàng online vi phạm quyền lợi người tiêu dùng (09/07/2024)

VOV1 - “ Công khai người bán hàng online vi phạm quyền lợi người tiêu dùng”. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 55 ban hành ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi...

09/07/2024
08/07/2024 |  VOV1
Sửa đổi Luật Đấu giá tài sản: hoàn thiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, đảm bảo khách quan, minh bạch (08/07/2024)
08/07/2024 |  VOVVN
Thủ tướng: Rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
08/07/2024 |  VOV1
Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ: cần sớm triển khai đảm bảo hiệu quả. (08/07/2024)
08/07/2024 |  VOV1
Hoàn thiện các chính sách về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá (05/07/2024)
08/07/2024 |  VOVVN
50 cán bộ đầu tiên quy hoạch Trung ương khóa XIV được cập nhật kiến thức mới