Khoa học - Công nghệ

Có lộ thông tin khi sử dụng tính năng định vị không

VOVVN - Định vị là một trong những tính năng hữu ích trên điện thoại mà nhiều người sử dụng, dù người đặt ra câu hỏi về tính bảo mật thông tin khi sử dụng tính năng...

19/12/2023
19/12/2023 |  VOVVN
Lừa đảo trực tuyến có thể còn tinh vi hơn trong các năm tới
19/12/2023 |  VOVVN
Australia tiếp tục buộc các ‘ông lớn’ công nghệ trả tiền cho cơ quan báo chí
18/12/2023 |  VOV1
Chiến lược phát triển KHCN và ĐMST: Phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức sáng tạo của người Việt Nam
- Bài 3: Hành trình kết nối để đưa khoa học Việt ra thế giới
18/12/2023 |  VOV1
Chiến lược phát triển KHCN và ĐMST: Phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức sáng tạo của người Việt Nam
Bài 4: Đổi mới cơ chế, tạo động lực phát triển khoa học công nghệ
14/12/2023 |  VOVVN
Tính năng bảo mật mới cho iPhone ngay cả khi mất mật khẩu