Tin tức sự kiện

Chuyển đổi số quốc gia - Cần phổ cập các nền tảng số Make in Việt Nam (15/10/2022)

VOV1 - Nhận diện thách thức - Thúc đẩy chuyển đổi số. <br> - Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2022

15/10/2022
14/10/2022 |  VOV5
Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường quan hệ hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số