Thế giới

Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam: Sự ra đi của Tổng Bí thư là sự mất mát vô cùng to lớn đối với Việt Nam, cũng như khu vực (21/07/2024)

VOV1 - Cùng với các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia, Samdech Men Sam An, Chủ tịch hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, kiêm Chủ tịch Hội Hữu...

3 ngày trước
3 ngày trước |  VOV1
Tình cảm của kiều bào Lào đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (21/07/2024)
3 ngày trước |  VOV1
Truyền thông các nước Arabia ca ngợi những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (21/07/2024)
3 ngày trước |  VOVVN
Báo chí Campuchia: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cống hiến đến giây phút cuối cùng
3 ngày trước |  VOV1
Báo chí Campuchia viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (20/7/2024)
3 ngày trước |  VOVVN
Dư luận quốc tế: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật lịch sử của Việt Nam