Thế giới

Pháp công bố chương trình chống bạo lực học đường (28/9/2023)

VOV1 - Chính phủ Pháp hôm qua đã công bố “Chương trình chống nạn bạo lực học đường” đang ngày càng trở nên nhức nhối tại Pháp khi gần 1 triệu học sinh trung học tại Pháp...

4 ngày trước
4 ngày trước |  VOV1
Vương quốc Anh cho phép khai thác mỏ dầu ở Biển Bắc (28/9/2023)
4 ngày trước |  VOV1
Singapore cải cách đạo luật ứng phó các nội dung trực tuyến độc hại (27/09/2023)
4 ngày trước |  VOV1
Australia xem xét lại việc cấp phép các công ty nước ngoài hoạt động gần các địa điểm quân sự nhạy cảm (27/9/2023)
5 ngày trước |  VOV1
Lưỡng viện Mỹ ngăn chặn chính phủ đóng cửa: những tiếng nói lạc nhịp (27/9/2023)
6 ngày trước |  VOV1
Khép lại Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng khoá 78: Đề cao vai trò của LHQ trong thúc đẩy các giải pháp tập thể (27/9/2023)