Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ HÀ NỘI: ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Thời gian qua, người dân Hà Nội rất lo lắng vì những cảnh báo về chất lượng không khí luôn ở mức kém và xấu. Thực sự không khí Hà Nội có ô nhiễm đến như vậy không? Việc đánh giá dựa trên những tiêu chí nào? Người dân cần lưu ý gì nếu chất lượng không khí không đạt tiêu chuẩn?

09/10/2019 |  VOV2