Đình Trọng tập hồi phục chấn thương trước SEA Games

06/10/2019 |  RITC