Hàng trăm người diễn tập chữa cháy hầm vượt sông Sài Gòn

04/10/2019 |  RITC