Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluzone

Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

10/08/2020 |  VOV2