cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Giáo dục

Chính sách phát triển giáo dục mầm non

VOV2 - [VOV2] - Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục qốc dân, đặt nền móng giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách cũng như trí tuệ.

10/09/2021
10/09/2021 |  VOV2
TP. Hồ Chí Minh đề xuất cho học sinh đi học trở lại
09/09/2021 |  VOV2
Giáo viên cần đầu tư nhiều hơn khi dạy trực tuyến
09/09/2021 |  VOV5
Xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam
09/09/2021 |  VOV2
Cần Thơ “tròng trành” con chữ trực tuyến
07/09/2021 |  VOV5
Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê (An Giang)