Chuyển Đổi Số

Quyết định số 2660/QĐ-TNVN ngày 30 tháng 9 năm 2021 về việc thành lập Ban xây dựng Đề án chuyển đổi số Đài TNVN

R&D - Quyết định số 2660/QĐ-TNVN ngày 30 tháng 9 năm 2021 về việc thành lập Ban xây dựng Đề án chuyển đổi số Đài TNVN

27/10/2022
22/10/2022 |  VOV1
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ - Thách thức trong đảm bảo an toàn thông tin và hợp tác số (22/10/2022)
19/10/2022 |  VOV1
Doanh nghiệp chuyển đổi số để nâng cao chất lượng logistics (19/10/2022)
15/10/2022 |  VOV1
Chuyển đổi số quốc gia - Cần phổ cập các nền tảng số Make in Việt Nam (15/10/2022)
14/10/2022 |  VOV5
Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường quan hệ hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số