Quyết định số 2660/QĐ-TNVN ngày 30 tháng 9 năm 2021 về việc thành lập Ban xây dựng Đề án chuyển đổi số Đài TNVN

Cập nhật: 27/10/2022

Quyết định số 2660/QĐ-TNVN ngày 30 tháng 9 năm 2021 về việc thành lập Ban xây dựng Đề án chuyển đổi số Đài TNVN

Quyết định số 2660/QĐ-TNVN ngày 30 tháng 9 năm 2021 về việc thành lập Ban xây dựng Đề án chuyển đổi số Đài TNVN

Từ khóa:

Thể loại: Văn bản liên quan

Tác giả:

Nguồn tin: R&D