Tin hoạt động VOV

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ đại diện Đoàn Công tác Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên

R&D - Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đến dự, động viên, chung vui với cán bộ, đảng viên...

09/12/2022
09/12/2022 |  R&D
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam theo Nghị định số 92/2022/NĐ-CP
01/11/2022 |  VOV5
Tăng cường hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và các đối tác của Israel
19/09/2022 |  VOV5
VOV đẩy mạnh nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
09/09/2022 |  VOV5
Trao giải thưởng Tiếng nói Việt Nam 2022
06/09/2022 |  VOV5
​Cô Bích Ba