Tin hoạt động VOV

Khối Thi đua III-Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng nhà tình nghĩa tại Quảng Trị

R&D - Sáng 23/11, Khối Thi đua III-Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng nhà tình nghĩa tại Quảng Trị phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tổ chức trao nhà tình nghĩa tặng...

09/12/2022
09/12/2022 |  R&D
"Cơ quan báo chí chủ lực nhiệm vụ chính trị là ưu tiên số 1"
09/12/2022 |  R&D
Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ đại diện Đoàn Công tác Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên
09/12/2022 |  R&D
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam theo Nghị định số 92/2022/NĐ-CP
01/11/2022 |  VOV5
Tăng cường hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và các đối tác của Israel
19/09/2022 |  VOV5
VOV đẩy mạnh nâng cao nhận thức về chuyển đổi số