Thiếu nhi

Đọc hiểu - thao tác quan trọng trong môn học Ngữ văn (Phần tiếp theo)

VOV6 - Trong chương trình tuần trước, chúng mình đã nghe cô giáo Hà Vinh Tâm trao đổi về nội dung đọc hiểu văn bản hiện đại có những điểm khác biệt so với cách đọc hiểu...

06/09/2023
05/09/2023 |  VOV6
Chàng Rêu thiện xạ và con rắn bạc (Phần 1)
05/09/2023 |  VOV6
Cô gái tốt bụng trong truyện cổ tích "Chiếc lắc vàng"
05/09/2023 |  VOV6
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ kể chuyện tuổi thơ
05/09/2023 |  VOV6
Đọc hiểu - thao tác quan trọng trong môn học Ngữ văn
05/09/2023 |  VOV6
Vẽ con vật từ hình học cơ bản