Nội chính

Thường vụ Quốc hội chưa tán thành giảm còn 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

VOVVN - VOV.VN - Các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không nhất trí với phương án đề xuất giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh từ 2 người xuống còn 1 người.

25/09/2019
25/09/2019 |  VOVVN
Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư tại Việt Nam
25/09/2019 |  VOVVN
Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 9
25/09/2019 |  VOVVN
Nhật Bản coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam
25/09/2019 |  VOVVN
Chủ tịch Quốc hội: Quy định kỷ luật người nghỉ hưu rất khó
25/09/2019 |  VOVVN
Thủ tướng yêu cầu không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào