Hạnh phúc của những học sinh nghèo Đắk Lắk được trao tặng máy tính để học trực tuyến (25/11/2021)

Cập nhật: 25/11/2021

Củng cố văn hoá gia đình - nền tảng vững chắc xây dựng văn hoá xã hội.
- Lễ hội mua sắm Black Friday năm nay chưa thể sôi động trở lại tại Mỹ và châu Âu vì đại dịch COVID 19.

Từ khóa: #văn hoá gia đình #văn hoá xã hội #Black Friday #Lễ hội mua sắm

Thể loại: Xã hội

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập