Giáo dục

Đề thi Địa vào lớp 10 THPT chuyên KHXH&NV

VOVVN - VOV.VN - Chiều nay (13/7), thí sinh dự thi lớp 10 THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn làm bài thi chuyên môn Địa lý, hình thức tự luận, thời gian 150 phút.

13/07/2020
13/07/2020 |  VOVVN
Chi tiết đề thi Lịch sử vào 10 THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn
13/07/2020 |  VOVVN
Chi tiết đề chuyên Hóa Khoa học Tự nhiên
13/07/2020 |  VOVVN
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi chuyên Toán Khoa học Tự nhiên 2020
13/07/2020 |  VOVVN
Giáo viên hướng dẫn hướng làm đề thi chuyên Ngữ văn THPT KHXH&NV
13/07/2020 |  VOVVN
Đề chuyên Văn khó nhưng hay, thí sinh hào hứng sau 150 phút làm bài