Đời sống

Ý thức ngư dân - yếu tố quyết định để gỡ thẻ vàng thủy sản (01/10/2023)

VOV1 - Thưa quý vị và các bạn! Gần 6 năm kể từ khi Ủy ban Châu Âu EC cảnh cáo “thẻ vàng” về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định...

2 ngày trước
2 ngày trước |  VOV1
Phát huy vai trò tuổi cao - gương sáng, nhiều người cao tuổi tiếp tục lao động sản xuất, kinh doanh (01/10/2023)
2 ngày trước |  VOV1
Hiệu quả của việc sử dụng ĐTHT với bệnh nhân bị huyết áp và tim mạch (30/9/2023)
3 ngày trước |  VOV1
Lễ hội Mạ Mạ Mê của người Khơ Mú ở Lai Châu (30/9/2023)
3 ngày trước |  VOV1
Mở lối phát triển Đại học số - những điều kiện cần để hiện thực hoá hiệu quả (29/9/2023)
3 ngày trước |  VOV1
Nâng cao vai trò của kiểm toán môi trường ngăn ngừa những hành vi gây ô nhiễm (29/09/2023)