10/11/2021 |  VOV5
Phê bình và sáng tác thơ trẻ: Gặp gỡ và kết nối
10/11/2021 |  VOV5
Mùa diễn Antigone: Kịch kinh điển qua cách làm mới của các đạo diễn Việt
08/11/2021 |  VOV3
Hát lên Việt Nam – Let’s Sing Việt Nam: 45 tác phẩm vào vòng Chung Kết
07/11/2021 |  VOV1
Xóa nhòa khoảng cách của những người khiếm thị với cộng đồng (07/11/2021)
31/10/2021 |  VOV1
Đề xuất sinh con thưởng tiền cho 21 địa phương tỷ lệ sinh thấp, liệu đã đủ hấp dẫn? (31/2021)
28/10/2021 |  VOV5
"Ôm khoanh trời cũ" và "Lovecover: ": Những trưng bày và săp đặt tại Manzi
27/10/2021 |  VOV5
Vở diễn kinh điển Antigone biến hóa trên các sân khấu Việt
27/10/2021 |  VOV5
Những bước đi ban đầu của sân khấu kịch nói Việt Nam
25/10/2021 |  VOV5
Cơ hội cho nghệ sĩ phim tài liệu tiếp tục song hành cùng phát triển bền vững