Trung tâm chế biến, tiêu thụ sản phẩm - Mắt xích then chốt của kinh tế nông nghiệp hiện đại (03/10/2023)

Cập nhật: 03/10/2023

- Trung tâm chế biến, tiêu thụ sản phẩm - Mắt xích then chốt của kinh tế nông nghiệp hiện đại.
- Một số giải pháp thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.
- Hải Phòng: Hỗ trợ kết nối sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị.
- Chăm sóc cây ăn quả như thế nào để cho năng suất cao.

Từ khóa:

Thể loại: Đời sống

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập