cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Trung Quốc: Tuyên bố Côn Minh tạo động lực mới cho quản trị môi trường toàn cầu (14/10/2021)

Cập nhật: 14/10/2021

Trung Quốc cho biết đại diện hơn 100 quốc gia đã thông qua “Tuyên bố Côn Minh”tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP 15), trong đó kêu gọi “hành động đoàn kết và thống nhất” để tạo ra một hiệp ước đa dạng sinh học toàn cầu mới.

Từ khóa: #trung quốc #thị trường #toàn cầu

Thể loại: Thế giới
Nhập mã xác nhận

Nhập lại