TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI

Cập nhật: 11/03/2022

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2022 và quyết toán ngân sách năm 2020 của Đài TNVN

STT Tên báo cáo Năm/ Kỳ báo cáo Biểu mẫu Số quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2022 và quyết toán ngân sách năm 2020 của Đài TNVN 2022 356/TNVN-KHTC 28/2/2022 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2022 và quyết toán ngân sách năm 2020 của Đài TNVN

Từ khóa:

Thể loại: Công khai ngân sách

Tác giả:

Nguồn tin: R&D