TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI

Cập nhật: 02/10/2020

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI

STT Tên báo cáo Năm/ Kỳ báo cáo Biểu mẫu Số quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán 2020 và quyết toán 2018 của Đài TNVN Số 714 /QĐ-TNVN 31/3/2020 Báo cáo tình hình công khai dự toán 2020 và quyết toán 2018

Phụ lục tình hình công khai NS

CV công khai dự toán 2020 + quyết toán 2018

Từ khóa:

Thể loại: Công khai ngân sách

Tác giả:

Nguồn tin: R&D