Tin hoạt động VOV

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với VOV về công tác phòng chống tham nhũng

R&D - Ông Võ Văn Thưởng: Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị, đấu tranh với những luận điệu sai trái.

16/10/2019
21/10/2019 |  R&D
Đoàn cán bộ báo chí Lào thăm VOV, tìm hiểu kinh nghiệm đa phương tiện
22/10/2019 |  R&D
Nhà báo Hoàng Minh Nguyệt trong nỗi nhớ của các đồng nghiệp
11/10/2019 |  R&D
Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp đoàn công tác Đài PT-TH Nghệ An
15/10/2019 |  R&D
Bí thư Đảng Cộng sản Cuba ấn tượng về VOV trên mặt trận tư tưởng
03/10/2019 |  R&D
Khai trương cơ quan thường trú VOV tại Jakarta, Indonesia