Thời sự

THỜI SỰ 12H TRƯA 29/5/2024: Việt Nam xuất siêu hơn 8 tỷ USD trong 5 tháng.

VOV1 - Thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -...

17 phút trước
37 phút trước |  VOV1
Quốc hội: Kiểm soát độ mở của nền kinh tế (29/5/2024)
38 phút trước |  VOV1
Đại biểu hiến kế kéo giảm chênh lệnh giá vàng trong nước với thế giới (29/5/2024)
38 phút trước |  VOV1
Nam Phi bước vào cuộc tổng tuyển cử quan trọng nhất trong 30 năm (29/5/2024)
42 phút trước |  VOV1
Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm (29/5/2024)
3 giờ trước |  VOV1
Để tiếng khèn Mông ngân mãi trên đỉnh Nùng Nàng (29/5/2024)