QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 2020

Cập nhật: 09/03/2022

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 2020

STT Tên Báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 2022 BM 04 264/QĐ-TNVN 18/2/2022 Quyết định Dự toán ngân sách năm 2022 và Quyết toán ngân sách năm 2020
BM 04 - Công khai Quyết toán thu chi

Từ khóa:

Thể loại: Công khai ngân sách

Tác giả:

Nguồn tin: R&D