Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cần cách tiếp cận khác (30/12/2023)

Cập nhật: 31/12/2023

10 sự kiện KHCN nổi bật năm 2023
- Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cần cách tiếp cận khác

Từ khóa:

Thể loại: Khoa học - Công nghệ

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập