Ông Phạm Minh Chính: Chuẩn bị tốt nhân sự để không bị động

Cập nhật: 06/12/2019

VOV.VN - “Cần chuẩn bị tốt nhân sự chủ chốt, nhân sự tham gia thường vụ cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương phải chuẩn bị theo đúng kế hoạch".

Tại hội nghị trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị chuẩn bị tốt nhân sự chủ chốt, nhân sự tham gia thường vụ cấp ủy và tổ chức Đảng theo đúng kế hoạch, để bước vào chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc không bị động.

chuan bi tot nhan su de khong bi dong hinh 1
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nêu rõ, trong tháng 11, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã phê duyệt quy hoạch đối với 30 lượt cán bộ diện Trung ương quản lý, nâng tổng số lượt cán bộ được phê duyệt từ đầu năm đến nay gần 560 lượt; thẩm định 133 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, nâng tổng số lượt cán bộ được thẩm định từ đầu năm đến nay là 854 lượt.

Các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, tích cực và toàn diện, có hiệu quả. Nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đạt được kết quả bước đầu quan trọng.

Đã có 1.680 tác phẩm gửi về tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ 4 năm 2019. Công tác chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao Giải năm 2019 đang được tích cực triển khai thực hiện, dự kiến vào ngày 16/01/2019.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính đề nghị toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tập trung hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu.

Tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; hoàn thành, rà soát, bổ sung quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

“Cần chuẩn bị tốt nhân sự chủ chốt, nhân sự tham gia thường vụ cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương phải chuẩn bị theo đúng kế hoạch. Trong tháng 9-10/2019 phải hoàn thành để sau tháng 11-12/2019 bước vào chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc không bị động. Vừa kiện toàn nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ này nhưng cũng hướng đến Đại hội và nhiệm kỳ tới”, ông Phạm Minh Chính nói.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh việc tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổng kết, trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng.Đồng thời chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Ngành năm 2019 vào ngày 25/12/2019./.

Từ khóa: Ban Tổ chức Trung ương, tổ chức xây dựng Đảng, Phạm Minh Chính, nhân sự, Đại hội đảng

Thể loại: Nội chính

Tác giả:

Nguồn tin: VOVVN

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập