Nội chính

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, phát huy các nguồn lực nền kinh tế

VOVVN - Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

25/09/2019
25/09/2019 |  VOVVN
Nghệ An: Chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, lãng phí ở cấp cán bộ tỉnh
25/09/2019 |  VOVVN
“Văn phòng Chủ tịch nước phải đảm bảo đúng vai, thuộc bài“
25/09/2019 |  VOVVN
Thủ tướng chỉ đạo phải kiểm soát được nhập siêu trong năm 2019
25/09/2019 |  VOVVN
Chủ tịch Thượng viện Australia thăm chính thức Việt Nam
25/09/2019 |  VOVVN
Đôn đốc thực hiện kiến nghị của Ủy ban TV Quốc hội về tình hình TNGT