cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Những Đảng viên trẻ tham gia chống dịch Covid-19 trên nhiều "mặt trận" (14/9/2021)

Cập nhật: 14/09/2021

Giải pháp nào để trở lại cuộc sống bình thường mới?
- Dự án hỗ trợ giáo dục Slum2School đã giúp trẻ em nghèo Nigieria đi học.
- Những Đảng viên trẻ, tích cực tham gia chống dịch Covid-19 trên nhiều mặt trận.

Từ khóa: #Đảng viên trẻ #Dự án hỗ trợ giáo dục #Slum2School #cuộc sống bình thường mới

Thể loại: Xã hội
Nhập mã xác nhận

Nhập lại