Ngành thuế triển khai hiệu quả quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (24/9/2023)

Cập nhật: 24/09/2023

Sau 11 năm Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được áp dụng vào thực tiễn, cùng với Luật Quản lý thuế, cơ chế chính sách về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày càng hoàn thiện; quy định rõ về hồ sơ, thời hạn, hình thức kê khai thuế, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế. Nhờ cơ sở dữ liệu theo dõi đầy đủ, đúng quy định, những năm qua, ngành thuế đã quản lý hiệu quả thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, góp phần thúc đẩy việc sử dụng đất hiệu quả và hợp lý.

Từ khóa: #ngành thuế #đất đai

Thể loại: Thời sự

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập