Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (19/10/2021)

Cập nhật: 24/11/2021

Trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19, ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; và tiếp đó ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Vậy Nghị quyết 116 và Quyết định 28 đang được thực hiện ra sao?

Từ khóa: # Nghị quyết 116 #Quyết định 28#Bảo hiểm thất nghiệp

Thể loại: Nội chính

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập