HCM City puts on dazzling fireworks display on National Reunification Day

Cập nhật: 10/06/2024

VOV.VN - Thousands of people converged on Bach Dang Wharf Park, Nguyen Hue Waking Street, Saigon River Park and other venues on April 30 evening enjoying a spectacular fireworks display marking National Reunification Day (April 30) and May Day (May 1).

Từ khóa: fireworks, Fireworks display, Ho Chi Minh City fireworks, National Reunification Day,high-range fireworks display,dazzling fireworks display

Thể loại: Văn hóa - Giải trí

Tác giả: vov

Nguồn tin: VOVVN

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập